برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
پایگاه فتاوای عربستان : خوردن میوه خشک در نوروز ،‌ بدعت و حرام است!

 پایگاه اطلاع رسانی فتاوای عربستان در نسخه فارسی، خوردن میوه خشک در نوروز را بدعت دانست و حرام اعلام کرد!

در ادامه تصویر مربوط به این فتوا را مشاهده می کنید

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب