برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
عمربن خطاب لواط می داد! (کتب اهل سنت) (فیلم)

فــیـــلــم

 

کتب اهل سنت: عمر بن خطاب لواط می داد !
 
(اثبات از کتب اهل سنت)
 
 برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.

 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.  اعتراف کارشناس وهابی شبکه کلمه: عمر بن خطاب لواط كار بوده!

برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.

 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب