برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
عمر بن خطاب در روایات اهل سنت

# طبق روایات اهل سنت ، عمربن خطاب لواط می داد!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# اوج و نهایت آرزوی عمربن خطاب  = ای کاش مدفوع گوسفند بودم !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب خودش اعتراف می کنه در جنگ احد همانند بز کوهی فرار کرده !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


 # در حالی پیامبر و علی برای ایرانی ها احترام ویژه ای قائل بودند اما عمر بن خطاب از ایرانی ها متنفر بود و آنها را تحقیر می کرد و سرانجام همین باعث شد توسط یک ایرانی کشته شود.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


 

# در حالی پیامبر روایت کرده که به دنبال علم باشید حتی اگر در چین باشد اما عمر بن خطاب در جریان حمله غیرانسانی و غیراسلامی به ایران دستور داد تمام کتاب های علمی و پزشکی ایران را آتش بزنند!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب در جنگ حنین فرار کرد.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب در جنگ خیبر فرار کرد.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# در جنگ خندق با وجود اینکه پیامبر (ص) 3 بار از یارانش پرسید که چه کسی با عمر بن عبدود می جنگد اما ابوبکر و عمر بن خطاب و عثمان حاضر به ایستادن در مقابل عمر بن عبدود نشدن .

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


 # فحش عمر بن خطاب به پیامبر (ص) ! عمر بن خطاب : پیامبر (ص) هذیان می گوید!!! در حالی که پیامبر (ص) در لحظات آخر عمر خود درخواست قلم و کاغذ کرد اما عمر بن خطاب مانع شد!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# در حالی که در سریال «عمر فاروق» یک «شخص زیبا رو» نقش عمر را بازی کرده است ، اما طبق روایات اهل سنت ؛ عمر بن خطاب صورتی سیاه و رنگ پریده داشت و چشمانش بسیار سرخ و چپ بوده اند و سبیل کلفتی داشته است و خط هایی روی صورتش بوده است.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# ابوبکر و عمر و عثمان و تعدادی دیگر از صحابه ، قصد ترور پیامبر (ص) را داشتن.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# طبق روایات اهل سنت ؛ ابوبکر و عمر از تخلف کننده های سپاه اسامه بودن /// طبق روایات دیگر از اهل سنت ؛ پیامبر اکرم (ص) تخلف کننده های سپاه اسامه را لعنت کرده.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# طبق روایت صحیح مسلم ، پیامبر (ص) قلب ابوبکر و عمر و عثمان رو قلب های شیطانی می دونه.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# حضرت علی (ع) ، ابوبکر و عمر را دروغگو و گناهکار و حیله گر و خیانتکار می داند. (روایت صحیح مسلم)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عوض شدن تمام سنت های پیامبر توسط خلفا و صحابه.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابوبکر 40 سال ، عمر 30 سال و عثمان 35 سال بت پرست بوده اند ولی امام علی (ع) هرگز بت پرست نبوده. ///آیا کسانی که 30 تا 40 سال از عمرشان را بت پرست بودن برای خلافت شایسته ترن یا کسی که هرگز بت پرست نبوده؟

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابوبكر و عمر به همراه نُه نفر از مسلمانان شراب می خوردن !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید) (1)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید) (2)


# بی ادبی و داد و فریاد ابوبکر و عمر در محضر پیامبر به قدری زشت بود که آیه قرآنی مبنی بر بی عقلی آنها نازل شد.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابوبکر و عمر و عایشه نه بر جنازه مبارک پیامبر (ص) نماز خواندن و نه در مراسم دفنش شرکت کردن !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# نفرین حضرت زهرا (س) بر ابوبکر و عمر (با سند معتبر در کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابوبکر به عمر دستور می دهد حضرت علی را به بدترین شکل ممکن احضار کند تا بیعت کند!!!! حضرت علی (ع) به عمر می گوید: تو می خواهی ابوبکر را خلیفه کنی تا بعدا خودت خلیفه شوی.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# طبق روایات اهل سنت ؛ نسب ابوبکر و عمر دارای مشکلات زیادی است! 

(فیلم - کلیک کنید)


# رویگردانی پیامبر (ص) از ابوبکر و عمر در جواب خواستگاری از حضرت زهرا (س) /// ابوبکر از حضرت زهرا (س) خواستگاری کرد پیامبر رویش را برگرداند حتی جواب هم نداد! /// عمر از حضرت زهرا (س) خواستگاری کرد پیامبر باز هم رویش را برگرداند و حتی جواب هم نداد! /// حضرت علی (ع) از حضرت زهرا (س) خواستگاری کرد پیامبر (ص) قبول کرد.

(فیلم - کلیک کنید)


# آيات شراب در حق عمر بن الخطاب نازل شده است.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر حتی در زمان خلافتش هم شراب می خورد! عمر بن خطاب حتی تا اواخر عمرش هم شراب می خورد!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر شراب را با دُردي آن سر مي کشيد !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر ، شراب را به خاطر هضم غذا دوست داشت !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر در زمان خلافت ، شراب را با آب رقيق كرده و آن را مي‌نوشيد !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# شراب خواری عمر بن خطاب بعد از مسلمان شدنش / شراب خواری عمر بن خطاب بعد از خلیفه شدنش / شراب خواری عمر بن خطاب در حین مرگش

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# نهی عمر بن خطاب از نام گذاری به اسم پیامبر (ص) و اجبار به نامگذاری به نام خودش !!!!

(قابل توجه کسانی که می خواهند به زور بگویند حضرت علی (ع) نام فرزندانش را به نام خلفا نام گذاری کرد و این دلیل دوستی آنهاست! اگه نامگذاری دلیل دوستی باشه پس عمر بن خطاب که مردم را از نامگذاری به نام پیامبر (ص) منع می کرد دشمن پیامبر (ص) است.)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید) (1)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید) (2)

(فیلم - کلیک کنید)


# طبق روایت صحیح مسلم ؛ عمر بن خطاب حتی تیمم هم بلد نبود!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب سوره حمد را بلد نبود و همیشه 2 آیه آن را غلط می خواند!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب هر وقت آب پیدا نمی کرد نماز نمی خواند!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب در نماز شپش می کشت.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب همیشه حسرت 3 فضیلت امام علی (ع) را می خورد./ 1- ازدواج با حضرت زهرا (س) / 2- سكونت با رسول خدا (ص) در مسجد / 3- دادن پرچم به دست على (ع) در روز خيبر.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب با خاک طهارت می کرد نه با آب!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب ایستاده ادرار می کرد و دیگران را به این کار سفارش می کرد! /// همچنین عمر بن خطاب جایی ادرار می کرد که پیامبر (ص) او را ببیند!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب مانع نقل احادیث پیامبر (ص) می شد! حال سوال اینجاست آیا احادیث پیامبر (ص) به مذاق خلیفه دوم خوش نمیامده یا صحابه ای که اهل سنت همه آنها را یاوران مخلص پیامبر(ص) می دانند ، مشغول جعل احادیث پیامبر (ص) بودن و خلیفه مجبور شد مانع نقل احادیث پیامبر (ص) بشه؟

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# طبق روایات صحیح اهل سنت ، 12 سال طول کشيد تا عمر بن الخطاب سوره بقره را یاد بگیره !!! عمری که کلا 26 سال مسلمان بوده 12 سالش رو صرف یادگیری سوره بقره کرد !!! حال معلوم نیست منظور از این یادگیری حفظ کردنه یا فقط روخوانیه!!!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# جهل عمر در جواب دادن به سوالات ساده قرآنی!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# جهل و تغییر دادن متعه حج توسط عمر بن خطاب (روایت اهل سنت)

(فیلم - کلیک کنید)


# جهل عمر بن خطاب در پاسخ دادن به یک سوال یک شخص و سپس ضرب و شتم شخصی که آن سوال را پرسید!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید) (1)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید) (2)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب و خارج کردن باد معده از روی منبر !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# جهل عمر بن خطاب به آیه قرآن در مورد مهریه­ ی زنان و اعترافش به اینکه بقیه از او عالم تر هستند!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب خلیفه پیغمبر بعضی وقتا نماز را بدون سوره حمد می خواند!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# شک عمر بن خطاب به نبوت پیامبر اکرم (ص) و همچنین اعتراض و توهین عمر بن خطاب به پیامبر (ص) در جریان صلح حدیبیه!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب دخترخودش را زنده به گور کرد. آیا بهتر نبود فردی از صحابه جانشین رسول خدا (ص) شود که سابقه چنین کار زشتی را نداشته باشد؟

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب پیراهن پیامبر (ص) را کشید و به نماز میت خواندن او اعتراض کرد!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب با پیامبر (ص) مخالفت می کرد و به او دستور هم می داد!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب در نماز به اندام تناسلیش دست می زد!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب در اسلام آوردن خود شک داشت و فکر می کرد جز منافقین است!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# جهل عمر بن خطاب به منظور آیه قرآنی در مورد کلمه "ابا" !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب با کنیزی که حیض بود ، نزدیکی کرد! در حالی که خدا در قرآن (بقره/22) می فرماید با زنانی که حیض هستن نزدیکی نکنین.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب در اذان بدعت ایجاد کرد و «الصلاة خير من النوم» را به آن اضافه کرد!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# اثبات بدعت «3 طلاقه در یک مجلس» عمر بن خطاب از صحیح مسلم و آیات قرآن.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب خواهر ابوبکر را کتک زد. در کل شجاعت عمر بن خطاب که می گن به خاطر همین کتک زدن زنان بود!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب و کتک زدن همسرش و دروغ بستن به پیامبر (ص) !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# بی عدالتی عمر بن خطاب در ارتباط با مغیره بن شعبه زناکار

(فیلم - کلیک کنید)


# امام ابوحنیفه (امام اعظم اهل سنت) سخن عمر بن خطاب را سخن شیطان می داند.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# 67 میلیارد تومان ارثیه برجای مانده خلیفه زاهد عمر بن خطاب !!!  /// اهل سنت همواره ادعا می کنند عمر بن خطاب فردی زاهد بوده و زندگی ساده ای داشته و ارث زیادی هم از او به جای نمانده! /// اما روایات اهل سنت نشان می دهد عمر بن خطاب به پول امروز ، 67 میلیارد تومان ارث بر جای گذاشته است ! /// این 67 میلیارد تومان را عمر بن خطاب از کجا بدست آورد؟ غیر از این است که پول بیت المال مردم بود.

(فیلم - کلیک کنید)


# طبق روایات اهل سنت ؛ عمر بن خطاب همواره می گفت : اگر علی نبود هلاک می شدم. /// از طرفی خداوند در قرآن می گوید کسی که هدایت می کند شایسته پیروی است نه کسی که خودش همیشه نیاز به هدایت داد/// این یعنی اینکه از نظر خداوند ، امام علی (ع) افضل بر عمر بن خطاب است.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب و فتوای سجده بر پشت (باسن) مامون جلویی در نماز !!! /// يكي از فتواهاي عجيب خليفه دوم جواز سجده بر پشت مأموم جلوتر بوده است ! /// عمر بن خطاب گفته است كه در صورت ازدحام جمعيت و نبود محل سجده، شخص مي‌تواند بر پشت مأمومي كه در صف جلوتر حضور دارد، سجده نمايد!!!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# رویگردانی پیامبر (ص) از ابوبکر و عمر در جواب خواستگاری از حضرت زهرا (س) /// ابوبکر از حضرت زهرا (س) خواستگاری کرد پیامبر رویش را برگرداند حتی جواب هم نداد! /// عمر از حضرت زهرا (س) خواستگاری کرد پیامبر باز هم رویش را برگرداند و حتی جواب هم نداد! /// حضرت علی (ع) از حضرت زهرا (س) خواستگاری کرد پیامبر (ص) قبول کرد.

(فیلم - کلیک کنید)


# آیا ما ایرانی ها توسط عمر بن خطاب مسلمان شدیم؟ آیا حمله غیر انسلانی و غیراسلامی عمر بن خطاب به ایران موجب  مسلمان شدن مردم ایران شد؟

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


1 نظر
اگر دنبال حقیقت هستید روی مطالب زیر کلیک کنید
شیعه بر حق است در تاریخ : 1395/01/12 - - گفته است :
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب