برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
عثمان: عایشه و حفصه مانند زنان نوح و لوط کافرند (فیلم)
فـیـلـم

عثمان: عایشه و حفصه فتنه گر و مانند زنان نوح و لوط کافرند

(اثبات از کتب اهل سنت)

اهل سنت همواره می گویند توهین به عایشه یعنی کفر و خون کسی که به عایشه توهین کند حلال است. حال آیا عثمان را کافر می دانید و خونش را حلال؟

 برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.

 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب