برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
ابوحنیفه امام اعظم اهل سنت را بییشتر بشناسید

اهل سنت ، ابوحنیفه را امام اعظم خود میدانند.

ضمن اینکه حدود 60 درصد از 1 میلیارد نفر اهل سنت جهان ، حنفی هستند و پیرو ابوحنیفه هستند و 40 درصد دیگه هم با اینکه حنفی نیستن اما به نظرات ابوحنیفه توجه زیادی می کنند.

حال ببینم ابوحنیفه امام اعظم اهل سنت از نظر سایر علمای اهل سنت چگونه آدمی بود :


# اجماع امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل بر گمراهي ابوحنيفه

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# احمد بن حنبل جناب ابوحنیفه را بدعتگذار و گمراه و دشمن سنت و حدیث می داند.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# احمد بن حنبل شخص ابوحنیفه را دروغگو می داند و می گوید نباید از او چیزی نقل شود.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# احمد بن حنبل کلام ابوحنیفه را با سرگین(فضله چارپایان) یکسان می داند !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# احمد حنبل می گوید ابوحنیفه مورد اعتماد نیست.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عبدالله بن احمد بن حنبل می گوید ابوحنیفه در هر مساله به پنج شکل نظر می داد !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# امام مالک می گوید شهری که نام ابوحنیفه در آن برده می شود شایسته سکونت نیست!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# امام مالک می گوید در اسلام فرزندی شوم تر از ابوحنیفه به دنیا نیامده.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# امام مالک فتنه ابوحنیفه را مضرتر از فتنه ابلیس می داند.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# امام شافعی کتاب های ابوحنیفه را خلاف قرآن و سنت پیامبر ص می داند.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# سفیان ثوری می گوید ابوحنیفه 2 بار کافر شده !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# شریک از علمای بزرگ اهل سنت ابوحنیفه را پست تر از یک شراب فروش می داند.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابوحنیفه می گفت احادیث پیامبر (ص) را رها کن !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابوحنیفه می گفت روایات پیامبر را با دم خنزیر(خوک) پاک کن !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# یوسف بن أسباط می گوید ابوحنیفه 400 روایت پیامبر (ص) را قبول نکرد !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابوحنیفه پیامبر (ص) را به قمار بازی متهم می کند و عقل خودش را برتر از عقل پیامبر ص می داند !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابن ابی شیبه 125 روایت پیامبر (ص) که مخالف فتوای ابوحنیفه است را نقل می کند.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# سفیان ثوری جناب ابوحنیفه را شرترین مولود می داند.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# اوزاعی و سفیان و شافعی می گویند کسی شوم تر از ابوحنیفه بدنیا نیامده.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# اوزاعی از مرگ ابوحنیفه خوشحال شد چون اعتقاد داشت او اسلام را پاره پاره کرد.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# سفیان بن عُيِيْنه می گوید ابوحنیفه شوم ترین فرزند اسلام است و او اسلام را تکه تکه می کرد.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابن حبان به صراحت بر عدم وثاقت ابوحنیفه تاکید دارد.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابو بكر بن ابي داود می گوید فقط 150 حدیث از طرق ابوحنیفه به ما رسیده که در نصفشون خطا و اشتباه داشته !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابوحنیفه خودش هم خودش را قبول ندارد و می گوید از من روایت نقل نکنین !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# جایگاه ابوحنیفه نزد مامون خلیفه عباسی ! (حدیث خاک بر سر)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


فتاوای عجیب ابوحنیفه


# ابوحنیفه (امام اعظم اهل سنت) ازدواج با محارم (مادر و خواهر و...) را جایز می داند !!!!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# ابوحنیفه (امام اعظم اهل سنت) و جواز سجده بر نجاست !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


1 نظر
شیعه بر حق است در تاریخ : 1395/01/12 - - گفته است :
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب