برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
اثبات صحیح بودن وضوی شیعه از قرآن و روایات اهل سنت

# 3 روایت صحیح از مسح پیامبر (ص) و علی (ع) در وضو از کتب اهل سنت

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# ابن عباس : مردم در وضو پایشان را می شویند اما قرآن به مسح دستور داده است. (روایت اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# طبق روایات اهل سنت ؛ در آیه وضو واژه «ارجل» 4 قرائت به نصب آمده و فقط 3 قرائت به نصب آمده است که در هر دو صورت مسح شدن پا اثبات می شود

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# ابن عباس :  قرآن بر 2 شستن و 2 مسح نازل شده است. (کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# اثبات صحیح بودن «مسح پا در وضو» از قرآن

(برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# پیامبر اکرم (ص) و امام علی در وضو پایشان را مسح می کردن. (1) (کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# پیامبر اکرم (ص) و امام علی در وضو پایشان را مسح می کردن. (2) (کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# پیامبر اکرم (ص) و امام علی در وضو پایشان را مسح می کردن. (3) (کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# پیامبر (ص) در وضو پایش را مسح می کرد. (1) (روایت صحیح کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# پیامبر (ص) در وضو پایش را مسح می کرد. (2) (روایت صحیح کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# اعتراف امام فخر رازی درباره مسح بر پا (کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# امام فخر رازی : حتی اگر «ارجل» «منصوب» باشد ، باز هم پا باید مسح شود. (کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# ابن حزم : حتی اگر «ارجل» «منصوب» باشد ، باز هم پا باید مسح شود (کتب اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# جبرئیل مسح بر پاها را بر پیامبر (ص) نازل کرد (روایت اهل سنت)

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# طبق روایات اهل سنت ؛ حضرت علی (ع) و ابن عباس و عکرمه و شعبی و بسیاری از صحابه در وضو پاشون را مسح می کردن.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عثمان و پیامبر (ص) در وضو پایشان را مسح می کردن.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# عثمان اولین کسی بود که در وضو بدعت گذاری کرد و پا را شست.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# مسح پیامبر (ص) بر کفش در صحیح بخاری !

(برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)


# پیامبر (ص) با «یک مد آب» یا «ثلث یک مد آب» وضو می گرفت. (روایات اهل سنت) این اندازه تقریبا به اندازه «یک لیوان آب» و حتی «کمتر از یک لیوان» است. /// وضوی شیعه را می توان با این اندازه آب گرفت اما وضوی اهل سنت را نمی توان با این اندازه آب گرفت.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# علمای اهل سنت شستن دست از نوک انگشت به سمت آرنج را واجب نمی دانند و  فقط مستحب می دانند.

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)


# قرآن فقط «حد شستن دست» را مشخص کرده است. (نه جهت شستن را) /// ما شیعیان از طریق روایات اهل بیت می فهمیم «جهت» شستن باید از سمت آرنج به طرف نوک انگشتان باشد.

(برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


1 نظر
شیعه بر حق است در تاریخ : 1395/01/12 - - گفته است :
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب