برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
پیامبر اکرم(ص) : هر کسی با علی(ع) بجنگد کافر است.

پیامبر (ص) : هر کسی با علی (ع) بجنگد کافر است و در آتش جهنم قرار می گیرد.

(اثبات از روایات اهل سنت)

_______

عایشه و طلحه و زبیر برای امام علی (ع) لشکر کشیدن و با او جنگیده اند.


طلحه و زبیر و عایشه با تلاش فراوان جنگ عظیمی را علیه مولا علی علیه السلام به بهانه انتقام از خون عثمان! به راه انداختند. که به موجب آن بسیاری از مسلمین، از صحابه و تابعین و غیر آنها، کشته شدند. این در حالی است که با توجه به روایتی که خود عایشه از رسول اکرم صلی الله علیه و اله نقل کرده است، هر کسی که با مولا امیرالمومنین به جنگ بپردازد کافر و در آتش می باشد.


عایشه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل کرده است که ایشان فرمودند:

خداوند به من فرمود: هر که علیه علی (ع) قیام کند و با او جنگ نماید کافر و در آتش است.

ینابیع القربی ج2مودة 15، ینابیع المودة ج2باب 56حدیث 789ص275همچنین ابن مغازلی به سند متصل از ابوذر روایت کرده که ؛

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکه بعد از من با علی (ع) در خلافت منازعه کند کافر است.

مناقب ابن مغازلی ص۴۵ح۶۸- ینابیع المودة ص۹۷ - کنزالعمال ج۱ص۲۰۹ ح۱۰۴۶ - مناقب ابن شهر آشوب ح۳ص۲۱۶.پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ای علی اگر امت من انقدر روزه بگیرند که (همانند قوس و کمان) کمر خمیده شوند و آن قدر نماز بخوانند تا چون زه کمان لاغر گردند و با تو دشمنی نمایند خداوند آن ها را به رو در آتش افکند.
تاریخ دمشق ابن عساکر بخش امام امیرالمومنین ج۱ص۱۴۵ شماره ۱۷۹ به نقل از جابر بن عبدالله - مناقب ابن مغازلی ص۲۹۷ شماره ۳۴۰ - فرائد السمطین ج۱ص۵۱ شماره ۱۶ - کفایة الطالب ص۱۷۹و در چ دیگر ص۳۱۸

 


نتیجه :

عایشه و طلحه و زبیر برای امام علی (ع) لشکر کشیدن و با او جنگیده اند.

و از آن طرف پیامبر (ص) فرموده اند که هر کسی با علی (ع) بجنگد کافر است و در آتش جهنم قرار می گیرد.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب