برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
عایشه از سینه اش به نامحرمان شیر می داده تا به او محرم شوند! (رضاع کبیر)

عایشه از سینه اش به نامحرمان شیر می داده تا به او محرم شوند! (رضاع کبیر)

(اثبات از کتب اهل سنت)


وكانت عائشه ـ رضي الله عنها ـ تري أن إرضاع الكبير يحرمه، وأرضعت غلاما فعلا، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك.

عایشه ، اعتقاد داشت كه رضاع كبير سبب محرميت مي شود و قطعا خود او غلامی (كه نزديك به سن بلوغ بوده) را شير داد و آن غلام بر او وارد مي شد؛ اما ساير مادران مؤمنان، آن را قبول نداشتند.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج5 ص622
 


نکته : البته شايد يک شخصی پيدا بشود و بگويد : نياز نيست مرد مستقيم از سينه زن بنوشد تا به آن زن محرم شود بلكه زن مي تواند شير خود را بدوشد و در ظرفي بريزد تا مرد از آن بنوشد و بي آن كه تماس بدني حاصل شود مرد به زن محرم مي شود در جواب اين گروه بايد گفت : آنچه موجب محرميت از راه شير خوردن است "رضاع" است نه "شرب" و رضاع به معناي خوردن شير به طور مستقيم از سينه زن است. پس با نوشيدن شير به صورت غير مستقيم كسي محرم نمي شود بلكه بايد "رضاع" تحقق يابد. و رضاع يعني اين كه شخص مستقيم از سينه زن شير بخورد. پس اين وهابيان كه مي گويند: شير را در كاسه مي ريخته و بعد مي خورده،يك دروغ و مردم فريبي بيش نيست. در فیلمی که پایین آمده است عالم اهل سنت به صراحت این موضوع را بیان می کندفــیـــلــم

 

 عالم اهل سنت: عایشه به نامحرمان شیر می داد! (رضاع کبیر)
 
(اثبات از کتب اهل سنت)
 
 این عالم اهل سنت می گوید با توجه به احادیث اهل سنت ؛ عایشه سینه اش را در دهان نامحرمان می گذاشت و به آنها شیر می داده تا به آنها محرم شود!
 

 برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.
 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.


عایشه به نامحرمان شیر می داد! (رضاع کبیر)

(اثبات از کتب اهل سنت)

در کتب اهل سنت در روایات متعدد آمده است که عایشه سینه اش را در دهان نامحرمان می گذاشت و به آنها شیر می داده تا به آنها محرم شود!

 برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.

 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب