برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
عایشه به نامحرمان شیر می داد! (فیلم)

فـیـلـم


 عالم اهل سنت: عایشه به نامحرمان شیر می داد! (رضاع کبیر)
 
(اثبات از کتب اهل سنت)
 
 این عالم اهل سنت می گوید با توجه به احادیث اهل سنت ؛ عایشه سینه اش را در دهان نامحرمان می گذاشت و به آنها شیر می داده تا به آنها محرم شود!
 

 برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.
 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.


عایشه به نامحرمان شیر می داد! (رضاع کبیر)

(اثبات از کتب اهل سنت)

در کتب اهل سنت در روایات متعدد آمده است که عایشه سینه اش را در دهان نامحرمان می گذاشت و به آنها شیر می داده تا به آنها محرم شود!

 برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.

 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.


 عالم اهل سنت: عایشه به نامحرمان شیر می داده است !

عالم اهل سنت می گوید طبق روایات اهل سنت عایشه سینه اش را در دهان نامحرمان می گذاشته و به آن ها شیر می داده است! (رضاع کبیر)

 برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.

 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب