برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
طبق روایات اهل سنت ؛ امام جماعت می تواند فاسق و گناهکار باشد!

طبق روایات اهل سنت ؛ امام جماعت می تواند فاسق و گناهکار باشد!

(اثبات از کتب اهل سنت)


بسیاری از محدثان اهل سنت نقل کرده اند که رسول خدا (ص) فرموده است:

«صلّوا خلف کل برّ و فاجر»

نماز بخوانید پشت سر هر انسان خوب و گناهکاری!

کنزالعمال، ج 5، ص 54، ح 14815؛ تاریخ بغداد، ج 6، ص 403؛ طبقات ابن سعد، ج 4،ص 149؛ عوالی اللئالی، ج 1، ص 28؛ ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج‏2، ص461.

============

و ازهمین رو فقهای عامه طبق این روایت فتواداده اند که :

عدالت در امام جماعت شرط نیست.

الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص 409-428.

============

لذا ما در اینجا به نقل بعضی از اقوال علمای اهل سنتاشاره می کنیم:

اسحاق بن محمد سمرقندی می گوید:

«نماز پشت سر هر نیک و بدی می شود خواند، زیرا پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «صلوّآ خلف کل بّر و فاجر» ، اگر چه آن کس زناکار یا می خواره باشد».

السوادالاعظم، سمرقندی، تصحیح عبدالحی حبیبی، کابل، چاپ بنیاد فرهنگ ایران، ص 34.

============

البته باید گفت:

فقهای ‌حنفی ‌و شیعه‌ و برخی‌ شافعیان ‌بر این ‌شرط‌ (عدالت) بسیار تاکید کرده ‌و صریحاً نمازجماعت‌ با امام ‌فاسق ‌را باطل ‌دانسته‌اند؛ ولی فقهای ‌دیگر مذاهب ‌اهل ‌سنّت ‌بیشتر بر اصل‌ اقامه‌ نماز جماعت‌ تاکید کرده‌اند و امامت ‌شخص ‌فاسق ‌را به‌ ویژه ‌در نمازجمعه ‌و نمازعید ، جایز می‌دانند!

ابن‌ قدامه‌، ج‌2، ص‌22؛ ‌زحیلی‌، ج‌2، ص‌1200؛ شافعی‌، ج‌1،ص‌193.

============

و حتی ‌به ‌گفته ‌شافعی‌ :

جایز است‌ که‌ مسافر به ‌فردی ‌اقتدا کند که ‌در اصلِ مسلمان ‌بودنِ او تردید دارد!

کتاب شافعی، ج‌1، ص‌190.

البته ‌اگر مسافر بعداً از مسلمان ‌نبودن ‌او اطمینان ‌یابد، باید دوباره ‌نمازش ‌را به جای‌ آورد.

خطیب‌ شربینی‌، ج‌1، ص‌241.

============

مالکیان ‌هم معتقدند امام‌ نباید مرتکب ‌فسقی‌ شود که ‌به صحت ‌نماز خلل ‌وارد کند، مثلاً نباید نمازش‌ را بدون‌ وضویا بدون ‌قرایت‌ سوره‌ حمد به‌ جای‌ آورد؛ ولی ارتکاب ‌فسقهای ‌خارج از ‌نماز؛ مانند شرابخواری ‌یا زنا، موجب ‌بطلان ‌امامت ‌او نمی‌شود‌!

زحیلی‌، ج‌2، ص‌1200.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب