برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
در نماز اواخر عمر پیامبر (ص) ، ابوبكر تكبير‌گويي بيش نبوده‌ است!

در نماز اواخر عمر پیامبر (ص) ، ابوبكر تكبير‌گويي بيش نبوده‌ است!

(اثبات از کتب اهل سنت)


ابن حجر در اين مورد از قول شافعى رئيس مذهب شافعيه مى‌گويد:

... قد صرّح الشافعي بأنه صلى الله عليه [وآله] وسلم لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعدا وكان أبو بكر فيها أولا إماما ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير ...

... شافعى به صراحت بيان مى‌دارد كه پيامبر صلى اللّه عليه [وآله] براى مردم در دوران بيماريش ـ كه به سبب آن وفات يافت ـ نماز نخواند مگر يك بار، و آن همان نمازى بود كه در حال نشسته خواند و ابوبكر در آن نماز، ابتدا امام بود، ولى پس از آن مأموم شد كه صداى تكبير را به گوش مردم مى رساند ...

فتح البارى في شرح صحيح البخاري ، ابن حجر ( 852 هـ ) ، ج 2 ، ص 145 .

در اين صورت ابوبكر در جايگاه پيامبر صلى اللّه عليه وآله، جز يك نمازنخوانده كه همان آخرين نماز پيامبر صلى اللّه عليه وآله بود كه در آنمأموم شده است.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب