برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
طبق روایات اهل سنت ؛ معاویه 4 پدر داشت!

طبق روایات اهل سنت ؛ معاویه 4 پدر داشت!

(اثبات از کتب اهل سنت)


زمخشري در مورد انتساب معاویه به چهار نفر چنین می نویسد:

و كان معاویة يعزي الي أربعة: إلي مسافر بن أبی عمرو و إلي عمارة بن الولید و إلي العباس بن عبدالمطلب و إلي الصباح مغن أسود كان لعمارة. قالوا: كان أبو سفيان دميماً قصيراً، وكان للصباح عسيفاً لأبي سفيان شاباً وسيماً، فدعته هند إلى نفسها.

معاویه به چهار نفر نسبت داده مي شد [ مي گفتند پدر او از اين چهار نفر است] : مسافر بن ابي عمرو و عمارة بن ولید بن مغیرة مخزومی و عباس بن عبدالمطلب و صباح. صباح خواننده سياه پوستي بود كه متعلق به عمارة [بن وليد] بود. علما گفته اند: ابوسفيان زشت و كوتاه قد بود و صباح اجير ابوسفيان بود [ابوسفيان او را براي انجام كاري به خدمت گرفته بود]، وي جواني زيبا بود، هند [همسر ابوسفيان] او را دعوت به عمل نامشروع با خود كرد.

ربيع الأبرار  ج 4   ص 274- 275.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب