برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
عمر و دستور ورود به خانه عایشه و کتک زدن خواهر ابوبکر(فیلم)

فــیـــلــم

عمر و ورود به خانه عایشه و کتک زدن خواهر ابوبکر !

(اثبات از کتب اهل سنت)

 

برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.
 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب