برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
خاک قبر امام حسین (ع) شفای هر درد / اثبات از منابع اهل سنت با سند صحیح+تصویر

خاک قبر امام حسین (ع) شفای هر درد است.

(اثبات از منابع اهل سنت)


اصبهانی (عالم اهل سنت) با سند صحیح مینویسد :

سمعت احمد یقول سمعت أبابکر یقول : سمعت الخلدی کان بی جرب عظیم کثیر قال فمسحت بتراب قبر الحسین قال فغفوت فانتبهت ولیس علی منه شی (پاورقی) رجاله ثقات

خلدی میگوید : نوعی بیماری پوستی شدید داشتم و خاک قبر حسین (ع) را بر آن کشیدم ، و بعد از آن به خواب رفتم وقتی بیدار شدم هیج اثری از آن بیماری در بدنم نبود.

الطیویات حدیث847 اسم المولف : الامام الحافظ ابی طاهر السلفی الاصبهانی دراسه وتحقیق: سمان یحیى معالی عباس صخرال حسن اضواء السلف

در پاورقی هم نوشته : رجال اسناده ثقات (یعنی تمام راویان این روایت ثقه هستند.)

لذا این روایت کاملا صحیح است.

 

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب