برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
طبق روایت صحیح بخاری ؛ عمر بن خطاب بیعت با ابوبکر را ناگهانی و اشتباه می داند. (فیلم)

فــیـــلــم

عمر بن خطاب : بیعت با ابوبکر ، اشتباه و بدون فکر بود

(اثبات از کتب صحیح بخاری)

 

برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.
 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.


اقرار عمر به اشتباه بودن بیعت با ابوبکر

(اثبات از کتب صحیح بخاری)

 
برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.
 برای دانلود ایــــــنــــــــجـــــــا کلیک کنین.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب