برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
آیا طبق روایات شیعه ، متعه (ازدواج موقت) در جنگ خیبر حرام شده است؟ (فیلم)

فــیـــلــم

آیا طبق روایات شیعه ، متعه (ازدواج موقت) در جنگ خیبر حرام شده است؟

 برای پخش آنلاین روی فیلم کلیک کنین.
  برای دانلود ایــــــنــــــــجــــــا کلیک کنین.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب