برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
عمر بن خطاب با خاک طهارت می کرد نه با آب! (اثبات از کتب اهل سنت)

عمر بن خطاب با خاک طهارت می کرد نه با آب!

(اثبات از کتب اهل سنت)


از افرادی چون زید بن وهب و عبد الرحمن ابن ابی‌لیلی و الزهری و سیار بن نمیر و ابن عمر و ... روایت شده كه این فعل زشت عمر را دیدند . حتی زید بن وهب می‌گوید كه اینقدر خود را چاك داد چاك داد كه من دلم به حالش سوخت و او آلت خود را با خاك پاك كرد و به زمین مالید و با آب نشست .

كنز العمال متقی هندی - جلد 9 – كتاب‌الطهارة – باب‌الاستنجاء

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب