برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
اهل سنت سجده بر نجاست و پشت (باسن) مامون جلویی را جایز می دانند!

وهابی ها و اهل سنت همواره بر شیعه خرده مي گيرند كه چرا شما بر مهر (تربت پاک امام حسین) سجده مي كنيد، اما خودشان سجده بر نجاست پشت (باسن) مامون جلویی را جایز می دانند!

ای بی دین ها ، سجده بر تربت پاک امام حسین (ع) شرک است اما سجده بر نجاست و سجده بر باسن مامون جلویی ، عین توحید است؟؟؟؟!!!!!!!!!

2 مطلب زیر را بخوانید.


# ابوحنیفه (امام اعظم اهل سنت) و جواز سجده بر نجاست !

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


# عمر بن خطاب و فتوای سجده بر پشت (باسن) مامون جلویی در نماز !!! /// يكي از فتواهاي عجيب خليفه دوم جواز سجده بر پشت مأموم جلوتر بوده است ! /// عمر بن خطاب گفته است كه در صورت ازدحام جمعيت و نبود محل سجده، شخص مي‌تواند بر پشت مأمومي كه در صف جلوتر حضور دارد، سجده نمايد!!!

(سند در کتب اهل سنت - کلیک کنید)

(فیلم - کلیک کنید)


0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب