برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
توهین سنگین و شدید به عایشه در کتب اهل سنت : عایشه به نامحرمان شیر می داده!

توهین شدید به عایشه در کتب اهل سنت : عایشه به نامحرمان شیر می داده!

(اثبات از کتب اهل سنت)


عالم اهل سنت در در کتاب فتح المنعم که یکی از شروح مشهور صحیح مسلم است به عايشه توهين كرده و گفته است عایشه به جوانی شير داده است !


وكانت عائشه ـ رضي الله عنها ـ تري أن إرضاع الكبير يحرمه، وأرضعت غلاما فعلا، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك.

عایشه ، اعتقاد داشت كه رضاع كبير سبب محرميت مي شود و قطعا خود او غلامی (كه نزديك به سن بلوغ بوده) را شير داد و آن غلام بر او وارد مي شد؛ اما ساير مادران مؤمنان، آن را قبول نداشتند.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج5 ص622
 


نکته : البته شايد يک شخصی پيدا بشود و بگويد : نياز نيست مرد مستقيم از سينه زن بنوشد تا به آن زن محرم شود بلكه زن مي تواند شير خود را بدوشد و در ظرفي بريزد تا مرد از آن بنوشد و بي آن كه تماس بدني حاصل شود مرد به زن محرم مي شود !

در جواب اين گروه بايد گفت : آنچه موجب محرميت از راه شير خوردن است "رضاع" است نه "شرب" و رضاع به معناي خوردن شير به طور مستقيم از سينه زن است. پس با نوشيدن شير به صورت غير مستقيم كسي محرم نمي شود بلكه بايد "رضاع" تحقق يابد. و رضاع يعني اين كه شخص مستقيم از سينه زن شير بخورد. پس اين وهابيان كه مي گويند: شير را در كاسه مي ريخته و بعد مي خورده،يك دروغ و مردم فريبي بيش نيست.


نتیجه

# وهابی ها و اهل سنت که داعیه دفاع از عایشه را دارند آيا اين مطلب را ديده اند؟

# این چه توهین زشتی است که در کتاب هایتان به عایشه کرده اید ؟ خجالت نمي كشيد؟حيا نداريد؟

# آيا اين كه عايشه از سينه خود به جوانان شير مي داده ، بدترین و زشت ترین توهين ممکن به عایشه نیست؟

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب