برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
عمر بن خطاب بیعت با ابوبکر را غلط و شر می داند

عمر بن خطاب بیعت با ابوبکر را غلط و شر می داند.

(صحیح بخاری)


 جناب عمر نیز صراحت دارد که :

 إنّ بیعة أبی بکر کانت فلتة وقى اللّه شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه .

 بیعت با ابوبکر ، یک امر ناگهانی بود ؛ ولی خداوند ما را از شر آن حفظ کرد و اگر کسی دوباره خواست با چنین بیعتی ، خلیفه شود ، او را بکشید.

 صحیح البخارى، ج 8، ص 26، کتاب المحاربین، باب رجم الحبلى من الزنا؛ مسند احمد، ج 1، ص 55 .


و همچنین در کتاب انساب الاشراف داریم که :

إنّ بیعتی کانت فلتة وقى اللّه شرّها وخشیت الفتنة .

بیعت من یک امر ناگهانى و اتفاقى بیش نبود ؛ ولى خداوند ما را از شر او حفظ نمود و به خاطر جلوگیرى از فتنه به قبول خلافت تن دادم .

أنساب الأشراف للبلاذری، ج 1 ص 590.

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب