برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
تحریف در کتاب «حاشيه العلامه الصاوي علي تفسير الجلالين» !

قسمت تحریف شده : حاشيه العلامه الصاوي علي تفسير الجلالين ص77-78

بازهم يك نامردي وجعل ديگر !


أولاً: نسخه اصلي غير جعلي

عكس هائي از حاشيه شيخ فقيه أحمد بن محمد الصاوي المالكي متوفاي 1241 هـ 

بر( تفسير الجلالين) ، چاپ دار احياء التراث العربي در بيروت ، چاپ أول 1419 هـ

تحقيق : محمد عبدالرحمن المرعشلي

دقت كنيد به عبارت : ( چاپ جديد تحقيق شده بر نسخة خطي تفسير جلالين )
 

حالا دقت كنيد اين عالم اهل تسنن چه جور وهابي ها را صريحا به خوارج تشبيه ميكند وميگويد آنها

دروغگو هستند , وشيطان بر آنها چيره شده است , وآنها حزب شيطان هستند , وخدا را از ياد بردند

وبازنده هستند !! أز خدا ميخواهيم كه شر اينها را كم كند .


    

 

سبحان الله !

 


دوما : نسخه جعل شده (چاپ جعل شده)

چاپ دار الكتب العلمية ، چاپ آول 1420هـ ، تحقيق وظبط : محمد عبدالسلام شاهين . 

ببينيد چه جور جمله سابق رو حذف كردند .. ! 

حالا اينجا در اين چاپ كلمه وهابي ها را حذف كرده اند وجمله اي كه درباره آنها حرف زده واست

واين كه آنها الآن مجموعه اي هستند در حجاز كه خون مسلمين را مهدوةر ميدانند و ... تمام اين

ها حذف شده ! وبقيه جمله ها را طوري گذاشته اند كه حرف درباره خوارج است !!

وبعد از اين چيزي جز إين نميگوئيم : كه كسي كه مذهبش بر دروغ وعوام فريبي مبني شده است

توقعي بيش از أز اين أز او نداريم .. خوش به حالش


 
0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب