برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
البانی : منکر خروج مهدی (ع) مانند منکر یگانگی خداوند است

البانی : منکر خروج مهدی (ع) مانند منکر یگانگی خداوند است.

(متن عربی و ترجمه و تصویر کتاب)


# البانی عالم مشهور وهابی است که اهل سنت و وهابی ها از به عنوان بخاری زمان یاد می کنند.


و ما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسي عليه السلام في آخر الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة ،... ، و أكاد أقطع أن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها أيضا ، و بعضهم يظهر ذلك من فلتات لسانه ، و إن كان لا يبين . و ما مثل هؤلاء المنكرين جميعا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله عز وجل بدعوي أنه ادعاها بعض الفراعنة ! " فهل من مدكر"

مثل اين ها همانند كساني است كه عقيده نزول عيسي (ع) در آخر الزمان را - كه احاديث صحيح در مورد آن به تواتر رسيده است - منكر مي شوند .... و مطمئناً و قطعا مي گويم كه هر كس عقيده مهدي (ع) را منكر شود ، آن را نيز منكر مي گردد و برخي از آنها نيز اين عقيده را بر ناخواسته (بر اثر لغزش) بيان كرده اند و مَثَل تمامی اين گروه منكر -خروج مهدي عليه السلام-در نزد من همانند كسي است كه اولوهيت خداوند متعال را انكار نمايد همانند ادعاي برخي از فراعنه. پس آيا پند گيرنده اي هست؟

سلسله الاحاديث الصحيحه آلباني ج4 ص 43 مكتبه المعارفجالب است،با اينكه آلبانی وهابی ، چنين مي گويد ، اما شبكه هاي وهابی گاها منكر مهدويت مي شوند!!!

مثلا آقاي خدمتی ، كارشناس شبكه وهابی كلمه مي گويد : احاديث خروج مهدي (عليه السلام) به درجه ي صحت نمي رسد!

آقاي خدمتي ، شما كه متخصص آمپول معده هستيد و احاديث متواتر ضعيف داريد ، بهتر مي فهميد يا آلبانی؟

آقاي هاشمی هم همين طور! بارها از ايشان شنيده ايم كه در شبكه وهابي كلمه مي گويد : آن مهدي كه در آخر الزمان مي آيد يعني هدايت شده ، و كسي كه هدايت مي كند ، و هركسي مي تواند باشد ، مثلا همين شبكه كلمه!!! مي تواند همان مهدی باشد!

نكته ديگر اينكه : آلباني مي گويد: انكار مهدويت ، انكار خداست. خب شمايي كه مي گوييد : خدا در قرآن همه چيز را گفته ، به ما نشان دهيد يک آيه كه گفته باشد : منكر خروج مهدي ، كافر است! اگر هست نشان دهيد ، و اگر نيست ، چرا آلباني امام شما ، منكر مهدي (ع) را منكر خدا مي داند؟ مگر قرار نيست كه همه چيز در قرآن آمده باشد؟ بسم الله نشان دهيد!

سوالي هم از وهابيون داشتيم : چگونه هست كه شما اعتقاد به مهدويت را به خاطر اينكه از طريق سنت يا همان احاديث متواتر ، به دست شما رسيده قبول كرده ايد و منكر آن را ، منكر خدا مي دانيد ،  با اينكه يك آيه هم از قرآن نداريد كه گفته باشد ، مهدي (ع) در آخرالزمان ، خروج مي كند،،اما وقتي شيعه احاديث مواتر امامت (علي عليه السلام) بعد از پيامبر (ص) را نشان مي دهد ، سريع از آنها آيه قرآن مي خواهيد كه گفته باشد حضرت علی (ع) امام بعد از پيامبر (ص) است؟

0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب