برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
امام شافعی : خوردن گربه کوهی ، موش خرما ، جوجه تیغی ، راسو ، بزمجه و ... جایز است !

امام شافعی : خوردن گربه کوهی ، موش خرما ، جوجه تیغی ، راسو ، بزمجه و ... جایز است !

(اثبات از کتب اهل سنت)


متن عربی و تصویر کتاب

 
ماوردي بصري شافعي در كتاب الحاوي الكبير مي نويسد:

فأما السنور فضربان : أهلي ووحشي
وأما السنور البري ففي إباحة أكله وجهان كابن آوي :
أحدهما : يؤكل وهو مقتضي تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتديء بالعدوي.
والثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضي تعليل المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه.
قال الشافعي : ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس. وفي أكل ابن عرس وجهان:
أحدهما يؤكل . علي مقتضي تعليل الشافعي.
والثاني : لا يؤكل ، علي مقتضي تعليل المروزي.
فإن قيل : فكيف أبحتم أكل القنفذ وقد روي أبو هريرة أنها ذكرت عند رسول الله (ص) فقال : «خبيثة من الخبائث»
قيل : يحتمل إن صح الحديث علي أنها خبيثة الفعل دون اللحم ، لما فيه من إخفاء رأسه عند التعرض لذبحه ، وإبداء شوكه عند أخذه.
فأما أم حبين ففي إباحة أكلها وجهان :
أحدهما : تؤكل ، وهو مقتضي كلام تعليل الشافعي ، وقد نص علي أن فيه الجزاء
والوجه الثاني : أنها لا تؤكل ، وهو مقتضي تعليل المروزي، وقد قال فيها البدوي ما قال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ترجمه
 
 
اما گربه دو قسم است: اهلي و وحشي
اما گربه كوهي : در باره جواز خوردن آن دو نظر وجود دارد : يك نظر اين است كه خورده مي شود و اين نظر مقتضاي استدلال شافعي است ؛ چون ابتدا به حمله نمي كند.
نظر ديگر اين است كه جايز نيست و مقتضاي استدلال مروزي است ؛ چون به خاطر نيش هايش زنده است (گوشت خوار است).
 
 

شافعي گفته: خوردن وبر و جوجه تيغي جايز است . وبر حيوان كوچكي است سياره رنگ و بزرگتر از راسو (موش خرما) .
 
 

در باره خوردن راسو نيز دو نظر وجود دارد : يك نظر اين است كه جايز است و اين نظر مقتضاي استدلال شافعي است
دوم : جايز نيست و اين مقتضاي استدلال مروزي است.
 
 
 

اگر گفته شود كه چگونه خوردن جوجه تيغي را جايز مي دانيد ؛ با اين كه ابوهريره نقل كرده است كه نزد رسول خدا صلي الله عليه وآله در باره آن سخن گفته شد ، آن حضرت فرمود: «يكي از خبيث ها است»
 
 

گفته شده: اگر حديث صحيح باشد، احتمال دارد اين است كه اين حيوانات كارش بد است نه گوشتش ؛ چون در هنگامي براي سر بريدن او اقدام مي شود، سرش را مخفي كرده و تيغ هايش را در هنگام گرفتن آشكار مي كند
اما ام حبين (بزمجه) در باره خوردن آن نيز دو ديدگاه وجود دارد:
 
 

نظر اول اين است كه خورده مي شود و اين ديدگاه مقتضاي استدلال شافعي است.
نظر دوم اين است كه خورده نمي شود و اين نظر مقتضاي استدلال مروزي است.
0 نظر
درباره ما
برای شرکت در ثواب مطالب ؛ آدرس این سایت و آدرس مطالبش را به شیعیان و اهل سنتی که می شناسید بفرستید
فهرست مطالب